ห้องเกียรติประวัติ

การเข้าชมนิทรรศการ

วันทำการ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – ศุกร์

ยกเว้นวันหยุดราชการ
เวลาทำการ 9.00 – 16.00 น.

*** เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย *** ****

เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะหรือเข้าชมนอกวันเวลาทำการ กรุณาติดต่อ

เข้าเยี่ยมชมแบบ 360องศา


ข่าวประชาสัมพันธ์


Copyright by ห้องเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา