รางวัลชนะเลิศ (Gold award) ในการแข่งขันสร้างเกมระดับนานาชาติ “The sixth international college students GameJam”

ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศ (Gold award) ในการแข่งขันสร้างเกมระดับนานาชาติ “The sixth international college students GameJam” 

หน่วยงานที่มอบรางวัล Jilin Animation Institute ประเทศจีน 

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.2564 

ข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัล  นายทักษิณ บรรจงศักดิ์ศิริ และ นายวงศพัท เลือดทหาร

นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี