นายโชค สุคันธวณิช (พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๐๔)

โรงเรียนบนสมเด็จเจ้าพระยายกฐานะเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการชั้นพิเศษ 

วัยเยาว์  เกิด ๒๒ เมษายน ๒๔๔๘ 

สถานที่เกิด ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 

บิดา-มารดา พระยาวิชิตดรุณกูล และคุณหญิงเสนาะ สุคันธวณิช 

มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๕ คน 

ครอบครัว พ.ศ. ๒๙๘๒ สมรสกับ นางสาวปราณีต กิติขจร มีบุตร-ธิดา ๖ คน 

ที่อยู่ปัจจุบัน ๘๕/๒๙ ซอยผาสุก สะพานนพเกล้า ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น  ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา

• โรงเรียนปทุมคงคา จบ ม. ๘ 

• ทุนหลวงเรียนที่ คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน 

• ศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโอนมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

การรับราชการ

• อาจารย์โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลก 

• อาจารย์โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ รุ่นบุกเบิก 

• ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนยุพราช เชียงใหม่ 

• อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดนวลนรดิศ 

• อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

• อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

• รองอธิบดีกรมการฝึกหัดครู