นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 คน งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 คน งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562